Valpar

 Vi planerar ej för några nya kullar just nu.

Planer finns på en mellanpudelkull i början av 2025 i svart.

 

 

 Vi tillämpar fri prövningsrätt, detta innebär att vi förbehåller oss rätten

att själva välja vem/ vilka som får köpa valp av oss,

utan att behöva ursäkta/ förklara oss.